+903124733111
·
pgs@pgshukuk.com Pzrt - Cuma 09:00-18:00
Bize Sorun
NELERDE UZMAN OLDUĞUMUZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ticaret Hukuku

PGS Hukuk Bürosu, gerçek ve tüzel kişi Müvekkillerine ticari faaliyetlerini herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan sürdürebilmesi amacıyla, ileride doğması muhtemel tüm hukuki sorunların önüne geçebilecek nitelikte danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. PGS Hukuk Bürosu danışmanlık hizmetinin yanı sıra, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuattan doğan her türlü davanın hazırlanması, takibi ve en etkin biçimde neticelendirilmesi için uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Şirketler Hukuku

PGS Hukuk Bürosu, Şirketler Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemleri başta olmak üzere tüm sicil işlemlerinin gerçekleştirilmesinde uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Sigorta Hukuku

PGS Hukuk Bürosu, Sigorta Hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketlerine karşı sigortalı ve diğer poliçe lehtarları müvekkillerimizin, haklarına hızlı bir şekilde kavuşması için etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

CEZA HUKUKU

PGS Hukuk Bürosu, gerçek ve tüzel kişi Müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren etkin bir hukuki koruma sağlamaktadır. PGS Hukuk Bürosu, özellikle uzmanlık alanına giren Ağır Ceza Hukuku, Ticari Ceza Hukuku, İcra Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Hukuku dalları başta olmak üzere, soruşturmadan başlayarak infaz aşamasına kadar gerçekleşen tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

PGS Hukuk Bürosu, gerçek ve tüzel kişi Müvekkillerine İngilizce ve Türkçe dillerinde Sözleşme hazırlığı aşamasından imza aşamasına kadar hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu sayede Müvekkillerimizin ileride yaşayabileceği olası ihlal ve zararların önüne geçilmekte ve Müvekkillerimizin hakları en etkin koruma yöntemi ile garanti altına alınmaktadır.

E-TİCARET UYGULAMALARI

PGS Hukuk Bürosu, gerek E-Ticaret alanında faaliyet gösteren Şirketlere, gerekse tüketici konumunda gerçek kişilere hukuki destek sağmakta tüm iş ve işlemlerin hukuka uygun olarak tesis edilmesi noktasında danışmanlık hizmeti vermektedir. PGS Hukuk Bürosu aynı zamanda olası uyuşmazlıklarda taraf olduğu Müvekkilinin haklarını en iyi şekilde koruyacak aksiyonlar almakta ve dava takibi yapmaktadır.

KVKK UYGULAMALARI

PGS Hukuk Bürosu, KVKK ve GDPR mevzuatlarınca gereklilikler kapsamında kişisel verilerin korunması konusunda danışmanlık vermektedir. PGS Hukuk Bürosu tarafından mevzuata uyumluluk, ihlal önleme ve bildirim, olay yönetimi prosedürleri, acil durum eylem planı ve güvenlik politikaları açılarından hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. PGS Hukuk Bürosu ayrıca, yükümlülüklerin tam olarak sağlanması anlamında danışmanlık yaptığı Şirketlere Şirket içi farkındalık ve mevzuat eğitimi hizmeti vermektedir.

İŞ HUKUKU

PGS Hukuk Bürosu, Müvekkil Şirketlerine istihdam ettiği personellerinin iş sözleşmesinin düzenlenmesi anından sona erdiği ana kadar yaşanan problemlerin prosedürlerini ve yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir. PGS Hukuk Bürosu aynı zamanda işçilerin, İş Sözleşmelerinin feshi anından itibaren İşveren ile yaşayacağı olası arabuluculuk ve dava sürecinde en etkin ve hızlı çözüm önerileri ile haklarına kavuşması sağlanmaktadır.

AİLE HUKUKU

PGS Hukuk Bürosu, evlilik sözleşmesi ve mal rejim sözleşmelerinin hazırlanması, taraflar arasında anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, çekişmeli boşanma davalarının hazırlanması ve takibi, mal paylaşımı tazminat ve nafaka davalarının hazırlanması ve takibi, velayet taleplerine ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi, soy bağı davalarının ikame edilmesi ve aile içi şiddet olaylarında tedbir kararlarının alınması, mal kaçırma durumlarının engellenmesi gibi konularda etkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

VERGİ HUKUKU

PGS Hukuk Bürosu, tüzel ve gerçek kişi Müvekkillerine karşı Vergi Daireleri tarafından başlatılan inceleme sürecinden itibaren olası ceza tahakkuklarının iptali davası süreçlerini de içine alacak şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. PGS Hukuk Bürosu, bu hizmetlerin ifasında Müvekkillerine en iyi hizmeti vermek adına teknik konularda Yeminli Mali Müşavirlerden destek alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İDARE HUKUKU

PGS Hukuk Bürosu, gerçek kişi ve tüzel kişi müvekkillerimizin idari kurum/kuruluşlar nezdindeki iş ve işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması ile idari yargı makamları nezdinde açılıp görülmesi gereken davaların en etkin ve özenli biçimde takip edilip sonuçlandırılması konusunda hukuki destek sunmaktadır. PGS Hukuk Bürosu, birçok Sendika’nın avukatlığını üstlenmiş olup, üyelerinin en etkin ve hızlı çözüm alabilmeleri adına faaliyetlerini sürdürmektedir.

MİRAS HUKUKU

PGS Hukuk Bürosu, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, muris muvazaası sebepli tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, tenkis ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

PGS Hukuk Bürosu, Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti ve tescili, kamulaştırma davalarında meydana gelebilecek anlaşmazlıklara karşı Müvekkillerine en etkin ve hızlı çözümler ürütmek için danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.